PnWtŚrCzPtSbNd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

PnWtŚrCzPtSbNd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

31

PnWtŚrCzPtSbNd

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

27

28

29

30

II Ogólnopolskie Sympozjum Logopedycznego
09/10/2018

Kampus Wielicki po raz drugi gościł ponad 300 logopedów z całej Polski na II Ogólnopolskim Sympozjum Logopedycznym "Terapia logopedyczna – nowe strategie, nowe perspektywy”.Na organizowaną przez wydawnictwo KOMLOGO konferencji uczestnicy zdobywali nowe uprawnienia z zakresu:
AFA - Karta Oceny Języka Dziecka,  
KOSF - Karta Oceny Słuchu Fonemowego,
KOZE - narzędzie oceny i opisu nieprawidłowości w zachowaniu i reakcji emocjonalnych dziecka od wieku niemowlęcego do końca okresu szkolnego,
KOPR - holistyczna metoda terapii dziecka w oparciu o Karty Oceny Rozwoju Psychoruchowego „Arboretum – drzewo rozwoju,”
Terapia autyzmu w modelu leczenia środowiskowego - nowe perspektywy psychiatrii,
Zaburzenia Przetwarzania Słuchowego APD – nowy wątek terapeutyczny w kontekście zaburzeń CUN, 
Fizjologiczne i anatomiczne podstawy rozwoju mowy,  
Dysfagia neurogenna, 

Od słowotoku do dialogu – jak kształtować kompetencje komunikacyjne mówiącego dziecka z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w wieku przedszkolnym i wczesnoszkolnym.
Badanie słuchu w logopedii - warsztat praktyczny z analizą badań słuchu.
Strategie sensoryczne w diagnozie i terapii opóźnionego rozwoju mowy. Stymulacja umiejętności oralno-motorycznych
Postawa responsywna terapeuty podstawą wspomagania rozwoju językowego dzieci
Autorska metoda terapii rotacyzmów i pararotacyzmów.
 
powrót

OFERTA

Powiat Wielicki Gmina Wieliczka Solne Miasto Grupa Moon CKiT Wieliczka